Karel Osička

Diplomová práce

Návrh zařízení pro hydraulickou dopravu suspenze olej a olejnatá hlinka

Design of Equipment for the Hydraulic Transport of Oil and Oily Clay Suspension
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou hydraulické dopravy suspenzí, konkrétně příkladem hydraulické dopravy olejnaté hlinky, kde nosné médium tvoří slunečnicový olej s vysokou viskozitou a pevnou složkou je olejnatá hlinka. První část práce je s využitím významné světové literatury zaměřená na shrnutí obecné teorie hydraulické dopravy. Dále je přiblíženo obecné sestavení výpočtového modelu hydraulické …více
Abstract:
This master’s thesis deals with a hydraulic slurry transportation problem, where a high viscosity sunflower oil is a carrying liquid and an oil clay is a solid phase. The first part of the thesis is focused on the general theory of hydraulic transportation problem, author used a significant world literature data. In addition, a general model of the computational modelling of the hydraulic slurry transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Jaroslav Janalík
  • Oponent: Zdeněk Franc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava