Jitka Slámová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Právní aspekty živnostenského podnikání, vstup fyzických a právnických osob do podnikání

Anotace:
Jedním z cílů předložené absolventské práce je zmapování právního prostředí a přehled platné právní úpravy, která se vztahuje k živnostenskému podnikání. Konkrétně se v práci zaměřím na celkové zhodnocení všech podmínek, nejen vstupu fyzických a právnických osob do podnikání, ale zaměřím se i na všechny změny, které přinesly všechny novelizace živnostenského zákona. Jelikož je mi toto téma velice blízké …více
Abstract:
One of the objectives of a thesis submitted by the mapping of the regulatory environment and an overview of current legislation that relates to trade business. Specifically, the work will focus on an overall assessment of all the circumstances, not only the entry of natural persons and legal entities in the business, but I will focus on all the changes that brought all the amendments to the Trade Act …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným