Josef Filip

Bachelor's thesis

Širokopásmová FTTx přípojka na architektuře WDM - PON sítě

Broadband FTTx Connection in WDM – PON Network Architecture
Anotácia:
Bakalářská práce Širokopásmová přípojka FTTx na architektuře WDM-PON sítě je zaměřena na problematiku pasivních optických sítí. Cílem práce je popsat WDM-PON technologii, FTTx přípojky a následně navrhnout a nasimulovat širokopásmovou optickou síť na architektuře WDM-PON. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části bakalářské práce jsou rozebrány vlastnosti optických …viac
Abstract:
Bachelor thesis Broadband FTTx Connection in WDM – PON Network Architecture deals with the passive optical network problematic. The topic of this thesis is to describe WDM-PON technology, FTTx connections and then propose and simulate broadband optical network on the architecture WDM-PON. The thesis consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part of the thesis are analyzed properties …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: Jan Látal
  • Oponent: Josef Dubovan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava