Ondřej Lazarczyk

Bachelor's thesis

Detekce obsazených a volných míst na parkovišti pomocí příznakového rozpoznání

Parking Lot Occupation Detection using Feature-Based Detectors
Abstract:
V dnešní době může mít detekce obsazenosti parkovacích míst různá využití. Například může být informace o obsazenosti zobrazena řidiči v jeho automobilu nebo může být zobrazena u parkoviště. Tato informace může být poté využita řidičem automobilu k rozhodnutí se, kde bude parkovat. K detekování obsazenosti parkovacích míst je využíváno mnoho různých senzorů a jejich kombinací. Využitím kamerového systému …more
Abstract:
In recent years, detection of the parking places can be used in many positive ways. For example, the detection results may be displayed inside the cars or at the parking lot. Based on the detection results, the drivers can easily find free places. In general, the parking lot places can be detected using many sensors. With the use of camera, the parking lot can be monitored very efficiently, therefore …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Radovan Fusek
  • Reader: Michael Holuša

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika