Bc. Tomáš Čejka

Bachelor's thesis

Fyzikálně-chemické vlastnosti jezerních sedimentů jezera Anonima, ostrov Vega, Antarktida

Physical-chemical properties of Anonima Lake sediments, Vega Island, Antarctica
Anotácia:
Ledovcový štít Antarktického poloostrova prodělal od posledního glaciálního maxima značný vývoj. Deglaciace mnoha oblastí v časném holocénu podmínila vytvoření četného množství ledovcových jezer. Pro analýzu sedimentárního jádra z jezera Anonima na ostrově Vega byly použity základní geochemické a petrofyzikální metody. Byly změřeny podíly hlavních litofilních prvků (rentgenová fluorescence), podíl …viac
Abstract:
The Antarctic Ice Sheet has gone through substantial progress since the Last Glacial Maximum. Deglaciation of many areas in early Holocene has led to a creation of numerous number of glacial lakes. For an analysis of sedimentary core from the Anonima Lake (Vega Island) a basic geochemical and petrophysical methods were applied. Content of main litophile elements (X-ray fluorescence) together with carbon …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography and Cartography / Geography