Bc. Aleš Ondráček

Bakalářská práce

Zeměpisná společnost ,,Po cestách vlasti" a její přínos v oblasti vzdělávání ve volném čase

Geographical Society,, Follow the paths of motherland " and its contribution in the field of education in leisure time
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přínosem v oblasti vzdělávání ve volném čase při dětské organizaci Zeměpisná společnost ,,Po cestách vlasti". První (teoretická) část práce se zabývá historií Zeměpisných společnosti ve světě i historickému vývoji Zeměpisné společnosti ,,Pcv". Dále se zabývá vzdělávacím systémem Společnosti mladých zeměpisců Globus a rozebírá výchovný systém A. S. Makarenka. V poslední řadě …více
Abstract:
Thesis deals with the contribution of education in free time at children's organization Geographical Society,, Follow the paths of motherland ". The first (theoretical) part deals with the history of the Geographical society in the world and the historical development of the Geographical Society,, PCV. " It also deals with the educational system of young geographers companies Globus and discusses the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Hons

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta