Bc. Milada SLUKOVÁ

Master's thesis

Využití metod síťové analýzy v praxi

An Application of CPM and PERT
Anotácia:
V diplomové práci se nejdříve věnuji popisu základních pojmů teorie grafů, které jsou součástí plánování a řízení projektů a zároveň základem metod síťové analýzy. Dále pokračuji aplikací síťového grafu v metodách CPM a PERT, které se při plánování projektu využívají; pomocí nich zjistíme délku trvání projektu a jeho kritickou cestu, která nám odhalí důležité činnosti v projektu. K plánování projektu …viac
Abstract:
In this thesis, I first describe basic concepts of graph theory, which are a part of project planning and management as well as are the foundation of network analysis. Next I apply a network diagram in the CPM and PERT methods, which are used in the project planning; by using them we find duration of the project and its critical path that will reveal important activities in the project. I have used …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zverejniť od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLUKOVÁ, Milada. Využití metod síťové analýzy v praxi. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta