Barbora Hazuková

Bakalářská práce

The Depiction of Sex Wars in Closer by Patrick Marber and Dogs Barking by Richard Zajdlic

The Depiction of Sex Wars in Closer by Patrick Marber and Dogs Barking by Richard Zajdlic
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zachytit spory a konflikty heterosexuálních párů v divadelních hrách Na dotek od Patricka Marbera a Pes, který štěká, nekouše od Richarda Zajdlica. První část práce nastiňuje kulturně-historické pozadí "cool dramatu", které vzniklo v devadesátých letech 20. století ve Velké Británii. Ve druhé části práce je zachycena moderní společnost a její vliv na současnou problematiku …více
Abstract:
The aim of this bachelor paper is to depict fights and disputes of heterosexual couples in the plays Closer by Patrick Marber and Dogs Barking by Richard Zajdlic. The first part of the thesis focuses on cultural and historical background of in-yer-face theatre that was developed in the 1990s in Britain. The second part of the work represents a portrayal of modern society and its influence on contemporary …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hazuková, Barbora. The Depiction of Sex Wars in Closer by Patrick Marber and Dogs Barking by Richard Zajdlic. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.