Adriana JAROŠOVÁ

Master's thesis

Komunikační strategie územních samospráv (Komunikační strategie města Plzně)

Communication strategy of local governments (Communication strategy of the city of Pilsen)
Anotácia:
Diplomová práce se týká komunikačních strategiích územních samospráv. Přináší přehled o možnostech komunikace veřejné správy s občany a její zakotvení v dokumentech, kterými jsou komunikační strategie územních samospráv. V druhé části diplomové práce je blíže přiblížena komunikační strategie města Plzně. Diplomová práce se skládá z osmi kapitol a vychází především z odborné literatury, právních předpisů …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with communication strategies of local governments. The diploma thesis provides an overview of the possibilities of communication of public administration with citizens and its incorporation in documents, which are communication strategies of local governments. The communication strategy of the city of Pilsen is described in the second part of the thesis. The thesis consists …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŠOVÁ, Adriana. Komunikační strategie územních samospráv (Komunikační strategie města Plzně). Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/