Bc. Petr Hloušek

Bachelor's thesis

Problematika dlouhodobého uchovávání digitálních dat

Questions of long-term digital preservation
Abstract:
Diplomová práce „Problematika dlouhodobého uchovávání digitálních dat“ se zabývá základními problémy spojenými s dlouhodobým uchováváním digitálních dat. Popisuje hrozby pro digitální data a typy úložných médií. Dále nastiňuje hlavní strategie využívané při dlouhodobém uchovávání digitálních dat jako migrace, emulace, zapouzdření a jiné. Práce se také zabývá důvěryhodným digitálním úložištěm. Nakonec …more
Abstract:
Diploma thesis „Questions of long-term digital preservation“ deals with main tasks related with long-term digital preservation. Describes threats for digital files and types of storage media. As next it outlines main strategies used for long-term digital preservation such as migration, emulation, encapsulation and others. The diploma thesis also consider to trusted digital repositories. Finally presents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 1. 2009
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta