RNDr. Vladimíra HAPLOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení povodňového rizika v povodí řeky Olše (na území České republiky)

Evaluation of the flood risk in catchment area of the Olše river (in the Czech Republic)
Anotace:
Tato práce se zabývá hodnocením povodňového rizika ve vybraném modelovém území ? části povodí řeky Olše na české straně zahrnující povodí jejího přítoku Petrůvky. Teoretická část práce se věnuje problematice povodňového rizika a současným metodám jeho hodnocení. Nedílnou součástí je také charakteristika povodí Olše a popis protipovodňové ochrany a prevence v Moravskoslezském kraji. Praktická část diplomové …více
Abstract:
This thesis deals with flood risk assessment of a chosen model territory ? a part of the Olše river catchment on the Czech side including catchment of its tributary Petrůvka. The theoretical part of the thesis treats of flood risk and modern methods of its assessment. Its integral part is characteristics of the Olše river catchment and description of flood protection and prevention in the Moravian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010
Zveřejnit od: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Trizna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAPLOVÁ, Vladimíra. Hodnocení povodňového rizika v povodí řeky Olše (na území České republiky). Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta