Kateřina HOFFMANNOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání socioekonomického vývoje a rozvojového potenciálu SO ORP Blovice a SO ORP Sušice

Comparison of socio-economic development and development potential of Municipalities with Extended Power Blovice and Sušice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením socioekonomické úrovně SO ORP Blovice a SO ORP Sušice se zachycením jejich vývojových tendencí a taktéž hodnocením jejich socioekonomického potenciálu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy jako regionální rozvoj, regionální politika, rozvojový potenciál či udržitelný rozvoj. Praktická část se nejprve zabývá jednotlivými analýzami správních obvodů z …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the evaluation of the socio-economic level of Municipalities with Extended Power Blovice and Sušice with the capture of their development tendencies and also the evaluation of their socio-economic potential. The theoretical part defines basic concepts such as regional development, regional policy, development potential or sustainable development. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFFMANNOVÁ, Kateřina. Srovnání socioekonomického vývoje a rozvojového potenciálu SO ORP Blovice a SO ORP Sušice. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Ekonomická a regionální geografie

Práce na příbuzné téma