Bc. Daniel KUCHARCZYK

Diplomová práce

Hodnocení povodňového rizika způsobeného bleskovými povodněmi ve vybrané obci

Flash flood risk assessment in the selected municipality
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením povodňového rizika způsobeného bleskovými povodněmi v Ostravě. Bylo vybráno 18 kritických bodů, kde bylo provedeno terénní měření. V softwaru HEC-RAS byl simulován povodňový průtok s dobou opakování 5, 20 a 100 let. Výstupy 2 D modelování jsou v podobě map hloubky a rychlosti zhotovené pro všechny scénáře. Na základě těchto výstupů bylo hodnoceno povodňové …více
Abstract:
This thesis provides an assessment of flood risk caused by flash floods in the city of Ostrava. There have been selected 18 critical points in the Ostrava where assessment took place. In HEC-RAS software was carrying out simulations for return period of 5-year, 20-year and 100-years flood. Subsequently, based on the outputs of 2 D hydraulic model, a map of water depth and velocity was created for each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Ruman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHARCZYK, Daniel. Hodnocení povodňového rizika způsobeného bleskovými povodněmi ve vybrané obci. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta