Bc. Martina KRATOCHVÍLOVÁ

Diplomová práce

České země 1850-1920: gender, sexualita a postavení ženy ve společnosti

Czech Lands 1850-1920: Gender, Sexuality and the Position of Women in Society
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na měnící se postavení ženy a tehdejší vnímání sexuality a genderu v české společnosti let 1850-1920. Cílem práce je komplexní analýza dobového konstruktu feminity v jeho rozmanitých podobách - zabývá se proměnou fenoménu tří K (Kinder, Küche, Kirche), procesem zapojení žen do veřejného života a obecně jejich emancipací, transformacemi v přístupu k sexualitě a jejím projevům …více
Abstract:
This thesis focuses on the changing status of women and the perception of sexuality and gender in Czech society 1850-1920. The aim of this study is to construct a comprehensive analysis of the femininity in its various forms - this thesis deals with the transformation of the three K phenomenon (Kinder, Küche, Kirche), the process of women's participation in public life, generally speaking examines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Martina. České země 1850-1920: gender, sexualita a postavení ženy ve společnosti. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Moderní dějiny

Práce na příbuzné téma

Všechny práce