Bc. Martin Bureš

Diplomová práce

Detekce antropogenního ovlivnění pole povrchové teploty (LST) v ČR

Modification of Land Surface Temperature field due to anthropic activities
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá detekcí antropogenního ovlivnění pole povrchových teplot v deseti největších městech České republiky (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Pardubice). Pro analýzy jsou využita data ze skeneru MODIS o prostorovém rozlišení 1 km za období 2008-2018. Ve všech zájmových oblastech je prokázána přítomnost městského …více
Abstract:
The presented thesis deals with the detection of anthropogenic influence on the land surface temperatures in the ten largest cities in the Czech Republic (Prague, Brno Ostrava, Pilsen, Liberec, Olomouc, Budweis, Ústí nad Labem, Hradec Králové and Pardubice). For analyses, data from MODIS scanner with spatial resolution 1 km are used. In all subjected areas, the surface urban heat island is detected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta