Bc. František PROKEŠ

Diplomová práce

Vyživovací povinnost rodičů k dětem - sociální a právní dimenze v ČR

Parents´ alimentary obligation towards their children - social and legal dimension in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se v úvodní kapitole především zabývá začleněním vyživovací povinnosti do celého právního systému v České republice. Pozornost není věnována pouze právní rovině, ale zejména sociální rovině, konkrétně zanedbání povinné výživy. Od historicky nejstarších pramenů až po současně platné právní normy, které přímo souvisí nebo částečně ovlivňují tuto povinnost. Je zde zakomponována také poslední …více
Abstract:
In the first chapter the diploma work deals above all with incorporation of alimony into the whole law system in the Czech Republic. An attention is paid not only to the legal level but especially to the social level particularly avoidance of alimony. Since the oldest historic sources up to currently valid legal standards which are directly related with or partially influence this obligation. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Identifikátor: 18201

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKEŠ, František. Vyživovací povinnost rodičů k dětem - sociální a právní dimenze v ČR. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika