Anna Klacková

Diplomová práce

Udržitelný cestovní ruch se zaměřením na Geopark Český ráj

Sustainable tourism focusing on Bohemian Paradise Geopark
Anotace:
První kapitola je zaměřena na cestovní ruch a jeho vývoj. Je zde zdůrazněno, že každý vývoj má své hranice, které by neměly být překročeny a je nutno cestovní ruch regulovat. Jsou zde také trendy v poptávce, které směřují k šetrným formám cestovního ruchu. Do této části práce je začleněna SWOT analýza cestovního ruchu České republiky, ze které vyplývá, že právě udržitelný cestovní ruch má potenciál …více
Abstract:
First chapter deals with the tourism and his development. Each development has certain limits which should not be crossed. It is necessary to control and regulate tourism. Trends in demand lead to sustainable forms of tourism. The thesis also includes SWOT analysis of tourism of the Czech Republic. The results indicate proper condition for the development of sustainable tourism. The second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Josef Abrhám
  • Oponent: Pavla Brůžková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55516

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.