Jiří Janda

Bakalářská práce

Hudební subkultura HIP-HOP ve východních Čechách

Musical subculture of HIP-HOP in eastern Bohemia
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce obsahuje vysvětlení pojmu kultura a její stručný historický vývoj. Dále obsahuje definice pojmu subkultura a jednotlivé teorie subkultur, které popisují subkultury z historického hlediska až po dnešní postmoderní koncepce. Součástí je také historie, vývoj, charakteristika a definice hiphopové subkultury. Praktická část bakalářské práce obsahuje kvalitativní výzkum života …více
Abstract:
The thesis "The Subculture Hip Hop In Eastern Bohemia" is divided into theoretical and practical part and deals with hip hop subculture. The theoretical part of the thesis contains explanation of the subculture and its brief historical development. It also consists of a definitions of subculture and various theories of subcultures, which describes subcultures from historical point of view to today …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janda, Jiří. Hudební subkultura HIP-HOP ve východních Čechách. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická