Bc. Martin KANIS

Diplomová práce

Řešení problematiky integrace komponent frameworku Wicket a JQuery

Solving JQuery and Wicket framework integration problems
Anotace:
Webová aplikace je produkt softwarového inženýrství, které je stále zkoušeno novými uživatelskými požadavky. Komfort uživatelům známý z kancelářských pracovních stanic a osobních počítačů (z angl. dále také desktopu) je stále o krok před komfortem nabízeným aplikacemi webovými. Aby aplikace mohly být přívětivější, je nutné rozvíjet dosavadní nástroje, tak aby vývojáři mohli požadovanou funkcionalitu …více
Abstract:
The web application is a product of software engineering that is still tested by new users? requirements. Comfort which is known to users from office workstations and personal computers (desktops) is still one step ahead of the comfort offered by web applications. To develop a user friendly application, it is necessary to evolve the existing tools so that developers can implement the desired functionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. František Huňka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANIS, Martin. Řešení problematiky integrace komponent frameworku Wicket a JQuery. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy