Kristýna HÝBLOVÁ

Bakalářská práce

Příčiny pádu Liberální strany v Kanadě po federálních volbách v roce 2011

The Causes of the fall of The Liberal Party of Canada after the federal elections in 2011
Anotace:
Práce se zabývá příčinami, které vedly k úpadku Liberální strany v Kanadě. Práce je rozdělena na 2 části. V první části je popsána ideologie strany,sponzorský skandál, ale také příčiny, které byly důvodem úspěchu Liberální strany v minulosti. Druhá část je zaměřena na situaci před volbami v roce 2011. Zabývá se situací, která vedla k vyhlášení předčasných voleb. Srovnává témata volební kampaně jednotlivých …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is analysis of the causes, why The Liberal Party lost its position in canadian political system. There are many reasons, why Liberals declined after federal elections in 2011.I devided my bachelor thesis in 2 parts.In the first part I analyse causes before the federal elections in 2011.I mentioned ideology, Sponzorship scandal and causes, why Liberals were strong …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÝBLOVÁ, Kristýna. Příčiny pádu Liberální strany v Kanadě po federálních volbách v roce 2011. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/