Tereza Ficová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Psychologická resilience humanitárních pracovníků

Anotace:
Práce se zabývá pojmem psychologické resilience u humanitárních pracovníků a strategiemi, které lze využít při jejím budování. Dílčí oblasti zájmu mimo jiné popisují humanitární prostředí a humanitárního pracovníka jako profesionalizovanou osobu. Metodou práce je kompilace; využila jsem dostupné a relevantní zdroje, převážně v anglickém jazyce. Výsledkem je souhrn aktivit do podoby jednotného postupu …více
Abstract:
This thesis deals with the term of psychological resilience in humanitarian workers and with the strategies which can be used for its building. Sub-areas of interest describe, among other things, the humanitarian environment and the humanitarian worker as a professionalized person. The method used is compilation, using relevant and accessible resources, mainly in English. The result of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Říkovský
  • Oponent: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc