Bc. Kamila Janíčková

Bakalářská práce

Základní pohled na implementaci "Raw Materials Initiave" v českém geologickém a horním právu

Fundamental view on implementation of the "Raw Materials Initiave" within czech geological and mining law
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme implementaci strategického dokumentu vydaného Evropskou komisí Raw Materials Initiave do českého geologického a horního práva. Cílem bakalářské práce je prozkoumat, zda a do jaké míry byly v České republice reflektovány základní principy dané Raw Materials Initiave do české legislativy, porovnat efektivnost využití tohoto dokumentu v některých zemích Evropské Unie …více
Abstract:
In this thesis we study he implementation of the strategic document issued by the European Commission Raw Materials Initiave the Czech Geological and Mining Law. Aim of this work is to investigate whether and to what extent the Czech Republic reflected the fundamental principles of the Raw Materials Initiave in Czech legislation, to compare the efficiency of the use of this document in certain countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta