Ing. Monika Veselá

Bakalářská práce

Ekonomické aspekty trvale udržitelné dopravy

Economic Aspects of Sustainable Traffic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Ekonomické aspekty trvale udržitelné dopravy jsou možnosti řešení současných ekologických problémů způsobených dopravou . Po definování pojmu trvale udržitelná doprava a nastínění problémů způsobených dopravou se text věnuje popsání negativních vlivů dopravy a možnostem jejich zmírnění. Druhá část práce se zaměřuje na kombinovanou dopravu v systému Ro-La, jako jednu z možností …více
Abstract:
The subject of this bachelor work, 'The Economic Aspects of Sustainable Transport', examines possible solutions to solve the ecological problems that are caused by transportation. The first part gives a definition of 'Sustainable Transport' and includesa general overview of the problems caused by transport and some possible solutions for traffic reduction. The second part examines transportation by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedoucí: Ing. Barbora Kaplanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta