Mgr. Michaela Linhartová

Bakalářská práce

Role Výboru regionů v institucionální struktuře EU

Role of the Committee of the Regions in the institutional structure of the EU
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Role Výboru regionů v institucionální struktuře EU“ je analýza pozice Výboru regionů z hlediska její důležitosti mezi dalšími institucemi EU. Důležitost je hodnocena ve třech rovinách – rovina formálních pravomocí Výboru regionů, rovina neformálních procesu ovlivňující faktické postavení Výboru regionů a rovina názoru vlastních členů Výboru regionů. Společně tyto tři rovina …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Role of the Committee of the Regions in the institutional structure of the EU” is to analyze the importance of this institution in comparison to other EU institutions. The importance of Committee is evaluated from three different perspectives – perspective of formal powers of Committee of the Regions, perspective of informal processes, which defines to a certain level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Veronika Šranková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta