Libor SCHNEIDER

Bakalářská práce

Rizika využívání internetových sociálních sítí žáky základních škol

Risks of Using Internet Social Networks by Basic-Schools Pupils
Anotace:
Bakalářská práce ?Rizika využívání internetových sociálních sítí žáky základních škol? se zabývá fenoménem dnešní doby internetovými sociálními sítěmi. Práce má za cíl, poskyt-nout základní přehled a charakteristiku nejrozšířenějších internetových sociálních sítích, ukázat na možné riziko spojené s jejich užíváním a doporučit uživatelům bezpečné užívání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou …více
Abstract:
Bachelor?s thesis ,,Risks of social networks using by elementary school students? is dealing with nowaday phenomenon - online social networking. The aim of the Bachelor?s thesis is to provide with basic review and characteristics of the most widespread social networks, to show potential risks associated with their daily usage and recommend safe behavior to users. The thesis is divided into theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Opatrný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHNEIDER, Libor. Rizika využívání internetových sociálních sítí žáky základních škol. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe