Bc. Anna Václavíková

Diplomová práce

Alexander Hackenschmied na cestě kolem světa a nezávislý film

Alexander Hackenschmied on a Journey around the World and Independent Film
Anotace:
Diplomová práce se zabývá třemi dokumentárními filmy, které Alexander Hackenschmied natočil při cestě kolem světa s Janem Antonínem Baťou v roce 1937. Tyto dokumentární filmy, Řeka života a smrti, Chudí lidé a Vzpomínka na ráj, se dnes nacházejí v Národním filmovém archivu. Diplomová práce se v první části zabývá osobou Alexandera Hackenschmieda a jeho celoživotním dílem. Dále se věnuje Československé …více
Abstract:
Master's thesis deals with three documentaries made by Alexander Hackenschmied on a journey around the world with Jan Antonín Baťa in 1937. These documentaries, The River of Life and Death, Poor People and Souvenir of Paradise, are now in the National Film Archive. The first part of the thesis deals with the figure of Alexander Hackenschmied and his life's work. It also focuses on the Czechoslovak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dějiny umění / Dějiny umění