Ing. Dana Olšovská, BA (Hons)

Diplomová práce

Technická versus psychologická analýza na trhu komodit

Technical versus Psychological Analysis of Commodity Markets
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá technickou a psychologickou analýzou na trhu komodit. V teoretické části je popsán vývoj analýzy a jejich základních vlastností, nástrojů a ukazatelů. Stručně jsou zmíněny i fundamentální analýza a teorie efektivních trhů, jako významná součást metodologického přístupu finanční teorie. V praktické části jsou vybrané technické indikátory aplikovány na grafu XAU/USD a jsou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the technical and the psychological analysis of the commodity market. In the theoretical part is described the evolution of analysis and it´s basic properties, instruments and indicators. The fundamental analysis and the efficient market theory are briefly mentioned too, as a significant part of the methodological approach of financial theory. In the practical part, there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby