Bc. Kristína Kádeková

Bakalářská práce

Kultúra organizácie a etika v manažmente

Culture of organization and ethics in management
Abstract:
Project titled Culture of organization and managerial ethics includes three main sections. Each of them includes few smaller topics. The main reason of the first section is to explain the core and importance of culture of organization, its structure, contents, ways and strength. It also defines all different types of company culture and ways we wish to create it. Section number two looks at managerial …více
Abstract:
Bakalárska práca s názvom Kultúra organizácie a etika v manažmente pozostáva z troch hlavných kapitol, pričom každá z kapitol je rozčlenená na viacero podkapitol. Prvá kapitola je venovaná podstate a významu kultúry organizácie, zaoberá sa jej štruktúrou, prostriedkami obsahom a silou. Táto kapitola definuje jednotlivé typy podnikovej kultúry ako i proces jej želateľnej tvorby. Druhá kapitola rozoberá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Milan Hudec
  • Oponent: Ing. Oto Košík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK