Bc. Andrea Bartášková

Diplomová práce

Elektrochemie léčiva \kur{Diklofenak} na uhlíkatých elektrodách a možnosti jeho monitorování v životním prostředí

The electrochemistry of \kur{Diclofenac} at carbonaceous electrodes and possibilities of its monitoring in the environment
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možným stanovením Diklofenaku (DCF, nesteroidní protizánětlivé léčivo) ve vodných vzorcích ze životního prostředí. V první fázi práce byla provedena úvodní elektrochemická studie, při níž se zjistilo, že analyticky využitelná bude anodická oxidace na uhlíkové pastové elektrodě (CPE). Na základě tohoto pak byla navržena jednoduchá voltametrická metoda s pracovní CPE, kdy …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a possible determination of Diclofenac (DCF, a non-steroidal anti-inflammatory drug) and its possible determination in water samples from the environment. In the first stage, an initial electrochemical study was performed revealing that analytically useful approach would be the anodic oxidation at a carbon paste electrode (CPE). Based on this, a simple voltammetric method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartášková, Andrea. Elektrochemie léčiva \kur{Diklofenak} na uhlíkatých elektrodách a možnosti jeho monitorování v životním prostředí. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická