Theses 

Analýza postoje žáků a rodičů ke školnímu stravování u pilotních škol programu Skutečně zdravá škola – Nikola TVRDOŇOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikola TVRDOŇOVÁ

Bakalářská práce

Analýza postoje žáků a rodičů ke školnímu stravování u pilotních škol programu Skutečně zdravá škola

Anotace: Tématem této bakalářské práce je analýza postoje žáků a rodičů ke školnímu stravování u pilotních škol programu Skutečně zdravá škola. Cílem této práce je analyzovat postoje žáků a rodičů ke školnímu stravování na pilotních školách zapojených do programu. Dále posoudit úspěšnost programu a celkové hodnocení zlepšení kvality stravování. Teoretická část je věnována kvalitě a rozsahu stravování, regionálním potravinám, spotřebnímu koši a především programu Skutečně zdravá škola. Tato část také podrobněji informuje o programu Skutečně zdravá škola. V praktické části jsou analyzovány jednotlivé postoje žáků a rodičů. Nedílnou součástí práce byl také výzkum. Výzkum byl prováděn na pilotních školách, které byly zapojeny do programu Skutečně zdravá škola. V této části jsou také prezentovány výsledky realizovaného dotazníkového šetření a vše je pro přehlednost doplněno o grafy. Z dotazníkovém šetření postoje rodičů ke školnímu stravování vyplývá, že pokud jejich dítě nenavštěvuje školní jídelnu, má obědy zajištěné jinak. V otázce, zda jsou spokojeni s kvalitou stravování ve školní jídelně, většina rodičů odpověděla, že spíše ano. Stejný názor má většina rodičů i na skladbu nabízených jídel. Většina rodičů si myslí, že nabízená jídla ve školní jídelně respektují zásady správné výživy. Závěr práce nabízí výsledky postoje žáků a rodičů ke školnímu stravování, posouzení úspěšnosti programu a celkové hodnocení zlepšení kvality stravování.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is an analysis of students´ and parents´ attitude towards school canteen eating habits and boarding at pilot program schools Skutečně zdravá škola (Fair healthy school). The aim of this thesis is to analyse the attitude of the students´a and parents´ attitude towards school boarding at these pilot schools involved in the program. Eventually, judge the success of the program and general overview of healthy food and boarding improvement. The theoretical part discusses the quality, variety of the boarding, regional sources and regional foods, consumption basket and mainly the program Skutečně zdravá škola (Fair healthy school). You can find more details about the program in this section. You can find individual students´ and parents´ attitudes in the practical part. Research has also played a major part of the thesis. The research was processed at pilot schools which were involved in the program Skutečně zdravá škola (Fair healthy school). In this part, you can find results coming from the questionnaire research and for a good over view of the situation, you can find graphs there. As a questionnaire result, you can see the fact that the parents stated that in case the child does not attend school canteen, the students´ lunch is still provided probably at a different location. With regards of school canteen quality satisfaction, most of the parents stated they were satisfied. Most of the parents also stated same way with questions regarding meal composition. Most of the parents think, that meals offered by the school canteen respect the healthy principles of nutrition. In the conclusion, you can find results of students´ and parents´ attitudes towards school canteen and school boarding, review of the program´s success and general evaluation of boarding quality improvement.

Klíčová slova: školní stravování, Skutečně zdravá škola, spotřební koš

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jan, st. Moudrý, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42209 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

TVRDOŇOVÁ, Nikola. Analýza postoje žáků a rodičů ke školnímu stravování u pilotních škol programu Skutečně zdravá škola. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:29, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz