Bc. Ondrej Jamriška

Diplomová práce

Faktory determinující vývoj HDP a jeho struktury

Abstract:
The target is to analyze the individual components of gross domestic product, as well as to analyze the factors that are determine development of gross domestic product and the comparison with the country that is part of the European Union. The components of gross domestic product are analyzed on the basis of individual methods in the Slovak Republic. Factors that are determine development of gross …více
Abstract:
Cieľom je z analyzovať jednotlivé zložky hrubého domáceho produktu, taktiež rozanalyzovať faktory, ktoré určujú vývoj hrubého domáceho produktu a vykonať následnú komparáciu s krajinou, ktorá je súčasťou Európskej Únie. Zložky hrubého domáceho produktu sú rozanalyzované na základe jednotlivých metód v prostredí Slovenskej republiky. Faktory, ktoré určujú vývoj hrubého domáceho produktu sú hlbšie preskúmané …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Maaytová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS