Radka Krejčová

Diplomová práce

Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice

Evaluation of the economic efficiency of the investment
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti investice a ekono-mických dopadů její realizace s následnou prognózou celkového hospodaření společnosti. V teoretické části bude popsána investiční teorie, dále pak metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic a finanční analýza z důvodu hodnocení finanční situace podniku. V další části diplomové práce bude čtenář seznámen s autobusovou …více
Abstract:
The subject of this thesis is evaluation of the economic efficiency of the investment and its impact on the entire economy with subsequent prognosis of the company’s overall performance. The theoretical part describes the investment theory, methods of evaluation of economy efficiency and chosen ratio indexes of financial analysis for company´s evaluation are summerized. Then it focuses on the operation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Petra Kozáková
  • Oponent: Roman Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73375