Monika BENKOCKÁ

Bakalářská práce

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C

Determination of density and excess molar volumes of liquid binary systems of polyethylene glycol - water by vibrating - tube densimeter Anton Paar at temperatures of 10 - 80 ° C
Anotace:
Bakalářská práce byla zaměřena na měření hustoty binárních směsí polyethylenglykol-voda v teplotním rozsahu 10 až 80°C a při atmosférickém tlaku. Pro měření hustoty byl použit vibrační densimetr Anton Paar. Pro studium byly použity polyethylenglykoly různých molárních hmotností, M=200, 300, 400 a 1000 g?mol-1. Hustoty těchto binárních systémů závisí významně na složení, na teplotě i na molární hmotnosti …více
Abstract:
The thesis was focused on the density measurement of liquid binary mixtures of polyethylene glycol and water at temperatures of 10-80°C and at atmospheric pressure. For the measurement of the density a vibrating densimeter Anton Paar was used. For research polyethylene glycol of different molar mass, M=200, 300, 400 and 1000 g?mol-1were used. Density of these binary systems depends on composition, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENKOCKÁ, Monika. Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin

Práce na příbuzné téma