Bc. Nina Bartovičová

Bachelor's thesis

Noví spotřebitelé v globálním trhu s ropou: komparace energetické politiky Číny a Indie

New consumers in global markets: comparision of China's and India's energy policy
Anotácia:
Čína a Indie ze své pozice nových spotřebitelských zemí značně ovlivňují situaci na globálním trhu se zdroji energie. Jejich energetická politika uplatňovaná na mezinárodním trhu s ropou vychází ze shodných podmínek nového spotřebitelského státu, jehož ekonomický růst vyžaduje zvyšování objemu importovaných fosilních paliv ze zahraniční. Tyto společné výchozí podmínky formují energetické strategie …viac
Abstract:
China and India from their position of new consumer countries influence considerably the situation on global market with energy resources. Their energy policies exercised at international petroleum market emanate from concurrent conditions of new consumer state whose economic growth requires rising volume of imported fossil fuels from overseas areas. These common starting conditions shape energy strategies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií