Ing. Adéla Škopová

Diplomová práce

Vliv podložených kliček na mechanické vlastnosti pletenin

Influence of float loops on the mechanical properties of knitted fabrics
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jaký vliv mají podložené kličky ve struktuře pleteniny na jednotlivé oblasti tahové křivky a co tyto jednotlivé oblasti ovlivňuje. V rešeršní části práce jsou popsány základní pletařské pojmy, tvorba pleteniny, strukturní parametry pletenin, geometrie zátažné jednolícní pleteniny, geometrie deformovaného prvku zátažné jednolícní pleteniny. Dále jsou definovány …více
Abstract:
The aim of this thesis was to investigate the affect of the backed loop in the knit structure on individual areas of tensile curves and to ascertain what influences these individual areas. The research part describes the basic concepts of knitting, knit formation, structural parameters of knitted fabrics, single jersey weft geometry, geometry deformed piece of weft knitted jersey. Next, selected mechanical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Ornstová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škopová, Adéla. Vliv podložených kliček na mechanické vlastnosti pletenin. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Magisterský studijní program / obor:
Průmyslové inženýrství / Produktové inženýrství

Práce na příbuzné téma