Gabriela Faltusová

Bakalářská práce

Analýza motivačnch faktorů a stimulace zaměstnanců - KLEIN automotive s.r.o.

Analysis of Motivational Factors and Stimulation of the Employees in KLEIN automotive s.r.o.
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na Analýzu motivačních faktorů a stimulaci zaměstnanců, která by měla vést ke zvyšování výkonů zaměstnanců. Analýza těchto faktorů probíhala ve společnosti KLEIN automotive s.r.o., která primárně působí jako dodavatel dílů do automobilového průmyslu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zaměřuje …více
Abstract:
My bachelor thesis focuses on the analysis of motivational factors and stimulation of employees of KLEIN automotive s.r.o. This company produces automotive parts for main car producers. This thesis containts two parts theoretical one and practical one. Theoretical part describes important factors of employees motivation and stimulation. Practical part describes the company, its acitivities, wages and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Stanislav Moravec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Faltusová, Gabriela. Analýza motivačnch faktorů a stimulace zaměstnanců - KLEIN automotive s.r.o.. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing