Bc. David Slavík

Diplomová práce

Kalkulace nákladů ve firmě Výtahy Pardubice a.s. - přehled a doporučení

Cost calculation in company Výtahy Pardubice a.s. - summary and advices
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů ve firmě Výtahy Pardubice a.s. V úvodní teoretické části představím základy, ze kterých kalkulace vycházejí. Druhy účetnictví, členění nákladů dle různých hledisek, nákladové účetnictví, druhy a tvorbu rozpočtů. V závěru teoretické části budou představeny kalkulace, rozdělené dle druhů a metod. Praktická část bude zahájena představením firmy Výtahy Pardubice …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the costs calculation of the Výtahy Pardubice a.s. company. In the introductory, theoretical part I will introduce the bases of the calculations - sorts of accounting, costs classification looked at from various perspectives, cost accounting, and kinds of budgets along with the process of budget-making. In the final section of the theoretical part, calculations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Marek Cozl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní