Bc. David Hortvík

Diplomová práce

Říční dřevo v NP Podyjí - množství, distribuce a vlastnosti

Large wood in the NP Podyjí - quantity, distribution and properties
Anotace:
Cílem diplomové práce je kvantifikace změny v zásobách říčního dřeva a vyhodnocení údajů z monitoringu v NP Podyjí za období 2009 – 2016. Součástí studie je každoroční terénní průzkum, při kterém byly dřeviny evidovány přímo na svém místě v říčním koridoru. Následující vyhodnocení dat probíhalo pomocí statistických metod a současně bylo využito stávající metodiky pro kategorizaci dřevin z hlediska …více
Abstract:
The aim of this master’s thesis is to quantify the changes in river wood budget and to evaluate the data from monitoring in NP Podyjí for the period 2009 - 2016. The study includes an annual field survey in which the trees were recorded directly in their place in the river corridor. The following data evaluation was carried out using statistical methods and at the same time the existing methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta