Ing. Jaroslav Janků

Bakalářská práce

Návrh a implementace WPF aplikace pro 3D detekci a analýzu hracích kostek

Design and Implementation of a WPF Application for 3D Detection and Analysis of Dice
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vývoj aplikace Windows Presentation Foundation, která využívá architektonický vzor Model-View-ViewModel pro efektivní rozdělení logiky a uživatelského rozhraní v kontextu 3D zpracování a analýzy obrazu hracích kostek. Pro detekci a hodnocení jednotlivých hodů byla použita hloubková kamera RealSense od společnosti Intel Corporation. Součástí práce je implementace …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the design and development of a Windows Presentation Foundation application that uses the Model-View-ViewModel architectural pattern to efficiently partition logic and user interface in the context of 3D dice image processing and analysis. Intel Corporation's RealSense depth camera was used to detect and evaluate individual rolls. The work includes the implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janků, Jaroslav. Návrh a implementace WPF aplikace pro 3D detekci a analýzu hracích kostek. Zlín, 2024. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Softwarové inženýrství / Softwarové inženýrství