Kateřina Konečná

Disertační práce

Vliv vodíku na fyzikálně metalurgické a mechanické vlastnosti superslitin niklu

Influence of hydrogen on physical-metallurgical and mechanical properties of nickel superalloys
Anotace:
Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku působení vodíku v superslitinách niklu, které jsou určeny především pro vysokoteplotní aplikace. Tyto velmi odolné slitiny jsou často používány ve vysoce agresivních prostředích s potenciálním zdrojem vodíku, který může být následně významným faktorem urychlujícím degradaci těchto slitin. Vzhledem k velké variabilitě superslitin niklu, co do jejich …více
Abstract:
The presented dissertation thesis is focused on the action of hydrogen in some nickel based superalloys that are designed especially for high temperature applications. These highly resistant alloys are often used in very aggressive environments, which can also be a source of hydrogen. The hydrogen can subsequently play an important role in the accelerated degradation of these alloys. The hydrogen effect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 11. 2017
  • Vedoucí: Monika Losertová
  • Oponent: Dalibor Vojtěch, Karel Hrbáček, Ludmila Hyspecká

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava