Theses 

Event marketingová strategie uvedení nového výrobku na trh – Daniel Palma

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Master programme / field:
Řízení rozvojových projektů

Daniel Palma

Master's thesis

Event marketingová strategie uvedení nového výrobku na trh

Abstract: Diplomová práce se zabývá využitím komunikačních nástrojů, konkrétně oblasti event marketingu při zavedení nového výrobku na trh. Cílem diplomové práce je návrh uvedení nového výrobku společnosti adidas ČR, při využití dalších nástrojů komunikačního mixu. V teoretické části jsou popsány vlastnosti event marketingu a další nástroje komunikačního mixu. V praktické části se nachází situační analýza produktu, zhodnocení proběhlého eventu a návrh nové eventové strategie.

Abstract: The diploma thesis deals with the use of communication tools, namely the area of marketing case when introducing a new product to the market. The aim of this diploma thesis is to propose the introduction of a new product of adidas Czech Republic using other communication mix tools. The theoretical parts describe the properties of the marketing case and other communication mix tools. In the practical part there is a situation analysis of the product, evaluation of the case and design of a new strategy event.

Keywords: Event Marketing, Event, Emoce, Komunikace, Komunikační mix, Marketingové plánování, Spor-tovní obuv, Emotion, Communication, Communication Mix, Marketing Planning, Sport Shoes

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2018

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/6/2019 13:19, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz