Bc. Martin Ukrop

Diplomová práce

Randomness analysis in authenticated encryption systems

Randomness analysis in authenticated encryption systems
Anotace:
Táto diplomová práca posudzuje kvalitu náhodnosti dát vyprodukovaných systémami autentizovaného šifrovania zo súťaže CAESAR. Testovali sa tri rôzne spôsoby generovania verejných čísel správ. Na samotné testovanie boli použité štyri softwarové nástroje: tri bežné sady testov na štatistické testovanie (NIST STS, Dieharder, TestU01) a jeden nový systém inšpirovaný genetickým programovaním (EACirc). Namerané …více
Abstract:
This thesis explores the randomness of outputs created by authenticated encryption schemes submitted to the CAESAR competition. Tested scenarios included three different modes of public message numbers. For the assessment, four different software tools were used: three common statistical batteries (NIST STS, Dieharder, TestU01) and a novel genetically inspired framework (EACirc). The obtained results …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Hajný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma