Bc. Jana Kočková

Master's thesis

Chůze městem: případová studie v ulicích Brna.

Walking in the city: Case study from the streets of Brno.
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je případovou studií každodenní chodecké zkušenosti ve vybraných ulicích města Brna. S využitím etnografických metod go-along, rozhovorů a pozorování odkrývá, jakým způsobem si chodci vytvářejí vztah k místu skrze chůzi a jak jednají v rámci své každodenní rutiny. Práce je ovlivněna Michelem de Certeau a jeho pojetím každodenního jednání. Při zkoumání prožitků a vnímání …more
Abstract:
The diploma thesis is a case study of the everyday pedestrian experience in the streets of Brno. The go-along method, ethnographic observations and interviews focuses on the spatial relationships and routines. The study builds on the recent mobility, spatial and bodily turns in urban studies. It is also influenced by Michel de Certeau and his conceptualisation of the agency of everydayness and its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology