Mgr. Veronika Ciencialová

Diplomová práce

Elektronická komunikace se správcem daně

Electronic Communication with the Tax Administrator
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá možnostmi komunikace se správcem daně, se zaměřením na povinnosti daňových subjektů a novinky související s elektronizací veřejné správy. Největší přínos této práce vidím v uceleném shrnutí teoretických poznatků týkajících se elektronické komunikace s orgány veřejné správy. Cílem obecné části je zmapování komplexní právní regulace této komunikace a představení …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the possibilities of electronic communication with the tax administrator. The biggest contribution of this thesis is a comprehensive summary of the theoretical aspect of this communication and its subsequent analysis. The leading part is focusing on the duties for tax payers and new institutes connected with the electronization of public sector. The main aim of the paper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta