Kateřina Bešťáková

Bachelor's thesis

Správní dozor

Administrative Supervision
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o správním dozoru, zaměřena především na Českou obchodní inspekci. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy související s daným tématem a dále jsou popsány základní údaje o České obchodní inspekci, podmínkách provádění kontrol, pravomocí a povinností, udělování sankcí a následná opatření za nedodržení zákonných podmínek. Praktická část je věnována konkrétním …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with administrative supervision with focus on the Czech Trade Inspection. Its theoretical part defines the basic concepts related to the given topic and describes the basic data concerning the Czech Trade Inspection, e.g. the requirements of carrying out its checks, its powers and duties, the imposing of sanctions and the subsequent measures for non-observance of legal conditions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Oponent: JUDr. Marek Starý, Ph.D., Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní