Barbora Skalická

Bakalářská práce

Kybernetická bezpečnost přeshraničních kritických infrastruktur

Cybersecurity of Cross-border Critical Infrastructures
Anotace:
Seznamte se s vymezením pojmů kritická infrastruktura a kybernetická bezpečnost a to především z pohledu přeshraničních infrastrukturních sítí. Zaměřte se přitom i na výstupy souvisejících mezinárodních projektů a doporučení nadnárodních organizací, ze kterých můžete sestavit návrhovou část práce. Ta se bude zabývat modelováním stability a parametrické citlivosti celé sítě v případě, že bude zasažen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.