Erika Ročková

Bakalářská práce

Marketingová propagace textilní firmy

Marketing Promotion of the textile company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá několika návrhy nové propagace pro firmu Elas, s.r.o. Teoretická část práce obsahuje seznámení s firmou Elas, s.r.o. a jejím výrobkovým sortimentem, odběrateli firmy, konkurencí a na základě provedené SWOT analýzy byla zjištěna skutečnost převahy slabých stránek firmy, které úzce souvisí s cílem bakalářské práce. V praktické části práce je charakterizován současný stav propagace …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with several proposals of new promotion for the company Elas, s.r.o. The theoretical part of the thesis contains an introduction to the company Elas, s.r.o. product range, business customers, competitive environment. Part of the work is also SWOT analysis, where it was found, more weaknesses of the company, which are linked the objective of bachelor thesis. In the practical …více
 

Klíčová slova

internet marketing propagace reklama
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Pařilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ročková, Erika. Marketingová propagace textilní firmy. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní