Nikola ODLEVÁKOVÁ

Diplomová práce

Role obcí při řešení otázky bydlení osob žijících v nevyhovujícím bydlení

The role of municipalities in addressing housing issues of people living in substandard housing
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl vymezit, jaká je role obcí při řešení otázky bydlení osob žijících v nevyhovujícím bydlení. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V rámci teoretické části jsou prvotně vymezeny základní pojmy související s tématem diplomové práce. V druhé kapitole je popsaná bytová politika na území České republiky. Třetí kapitola pojednává o bytové politice na území Statutárního …více
Abstract:
The goal of the thesis is to delimit what is the role of municipalities when dealing with issues of people living in unsuitable housing. The thesis is divided into theoretical and empirical parts. In the theoretical part, basic terms connected with the topic of the thesis are defined first. In the second chapter, the housing policy in the Czech Republic is described. The third chapter describes housing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ODLEVÁKOVÁ, Nikola. Role obcí při řešení otázky bydlení osob žijících v nevyhovujícím bydlení. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií