Mgr. Lukáš Fabók

Diplomová práce

Nerealistický optimismus a chování související se zdravím

Unrealistic optimism and health related behaviour
Abstract:
The diploma thesis examines the concept of unrealistic optimism in relation to the found factors of health related behaviour. Secondary goal is to observe the effect of demographic and personality characteristics on the degree of unrealistic optimism. The sample consists of 1468 respondents, aged 20 – 93 years (M=37,7, SD=15,85), out of which 68,1% are females. We confirmed the association between …více
Abstract:
Diplomová práca skúma koncept nerealistického optimizmu vo vzťahu ku zisteným faktorom správania súvisiaceho so zdravím. Sekundárnym zámerom je sledovanie vplyvu demografických a osobnostných charakteristík na mieru nerealistického optimizmu. Výskumný súbor sa skladá z 1468 respondentov vo veku od 20 do 93 rokov (M=37,7; SO=15,85), z toho 68,1% tvoria ženy. Potvrdili sme vzťah medzi nerealistickým …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta