Bc. Lenka Šimková

Bachelor's thesis

Stavba slovní zásoby dětí předškolního věku

Structure vocabulary of preschool children
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na slovní zásobu dětí předškolního věku, tj. od 3 do 6 let. Východiskem pro teoretickou část je odborná literatura, kurikulární dokumenty a závěrečné práce studentů vysokých škol na podobné téma. Zajímá nás zejména stavba slovní zásoby, rozvoj řeči a komunikativní kompetence u této zkoumané skupiny. Pozornost je věnována také faktorům, které úroveň těchto schopností a dovedností …more
Abstract:
This thesis is focused on the vocabulary of preschool children aged three to six years. The starting point for the theoretical part is literature, curricula and thesis university students on a similar theme. We are particularly interested in building vocabulary, speech development and interpersonal skills of the studied group. Attention i salso paid to the factors that affect the level of these skills …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta